ورق های زده نشده..

وقتی در مورد موضوعی مینویسم متمرکزمیشوم و منطقی تر و حتی آرام تر با آن برخورد میکنم تا صحبت کردن در باره اش.. پس باید نوشت..

5 تیر 1397 ساعت 08:24

تاریخ بی خردی


پیروی حکومت ها از سیاست‌های مغایر با منافع خویش یکی از پدیده های مشهود سراسر تاریخ، صرف نظر از زمان و مکان است. انسان ظاهرا در حکومت بیش از هر رشته دیگر فعالیت های بشری بی کفایتی نشان می دهد.

خرد، که می‌توان گفت داوری بر پایه ی تجربه و عقل سلیم و اطلاعات موجود است، در این رهگذر کمتر به کار می افتد و اغلب سرخورده و ناکام می ماند.

چرا زمام داران این همه بر خلاف عقل و منافع خردمندانه ی خویش عمل می کنند؟ 

چرا شعور چنین به ندرت وارد کار می شود؟؟پ.ن: بخشی از کتاب تاریخ بی خردی

نظرات (1)
+ سکوت هایم [ ایران ]
بی خردی و
تاریخی که دوباره در حال تکرار شدنه و کلی صدمات جبران ناپذیر...
11 تیر 1397 ساعت 15:20
امتیاز: 0 0
پاسخ:
انگار این راه پایانی نداره...
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.